Otázky a odpovědi

Obecně o Národním registru dopravních informací

Co je to Národní registr dopravních informací?

Národní registr dopravních informací ("Registr") je informační služba sloužící tuzemským i zahraničním zájemcům o odběr dopravních informací ke snadnému nalezení vhodných zdrojů dopravních informací a zřízení jejich odběru.

Registr vzniká na základě Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/20131 a řeší zřízení tzv. Národního přístupového bodu. Bylo zvoleno řešení oddělení informací o dostupných informacích (tento Registr) od samotných přístupových bodů pro odběr dopravních informací (které jsou implementovány odděleně).

Jaký je aktuální stav implementace?

Stávající verze Registru je prototypem, který by měl být následně vydán v další, komplexnější verzi.

Více viz Rámec a stav implementace Registru.

Odběr dopravních informací

Kolik mne bude odběr stát?

V souvislosti s poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům se v tomto registru objeví řada zdrojů, které jsou odběratelům poskytovány zdarma.

Současně se zde mohou objevit i zdroje zpoplatněné.

Konkrétní podmínky je nutno ověřit pro každý zdroj, napomůže vám téma "Proces zřízení odběru" uvedené u každého zdroje.

Jak zřídím odběr konkrétních dopravních informací?

Najdete zdroj daných informací a v části "Proces zřízení odběru" najdete konkrétní instrukce.

Kde najdu technické informace pro odběr dopravních informací?

Pro daný zdroj najdete použitý "Typ zdroje" a v něm najdete popisy:

  • použité formáty,
  • použité protokoly.

U formátů a protokolů se nachází detailní specifikace v html a pdf v češtině a angličtině včetně vzorků a schémat.

Zdroje, typy zdrojů, formáty, protokoly

Co je to zdroj dopravních informací a čím se liší od typu zdroje?

Zdroj je konkrétní služba, schopná poskytovat dopravní informace.

Typ zdroje je jeho zobecněním pro opakované použití v obdobných podmínkách za pomoci specifických hodnot formálních parametrů daného typu zdroje.

Typ zdroje je dán konkrétním formátem a způsobem poskytování.

Více viz Typy informací v Registru.

Jak jsou formáty popsány?

Každý formát má povinnou sadu metadat:

  • uri,
  • název,
  • krátký popis,
  • seznam poskytnutých publikací (kombinace formátu a jazyka).

Detailní informace je obsažena v konkrétní publikaci, která by měla zahrnovat:

  • popis koncepce,
  • schéma,
  • vzorky dat.

Skutečný obsah se však může lišit.

Spolupráce při poskytování dopravních informací

Chci se registrovat jako poskytovatel dopravních informací, co mám dělat?

Otázka, jakým způsobem se budou moci registrovat libovolní poskytovatelé dat, se řeší. Obraťte se na provozovatele tohoto Registru a vyjádřete svůj zájem být v registru uveden.


  1. Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně.