Rámec a stav implementace Registru

Tato verze Registru je prototypem, sloužícím k ověření celkové koncepce pro budoucí komplexní řešení.

Tabulka níže popisuje charakteristiky jednotlivých verzí Registru.

Aspekt tato verze příští verze 1
Provozovatel NDIC NDIC
Verze 1.0 2.0
Režim provozní - jednoduchá verze provozní - komplexní verze
Jazykové verze Česky, Anglicky Česky, Anglicky
Regionální pokrytí Česko Česko
Poskytovatelé NDIC NDIC + další
Typy formátů DDR2, DATEX II DDR, DATEX II, další
Způsob registrace3 manuální polo-automatický

  1. Charakteristiky pro příští verzi se mohou změnit. 

  2. DDR je stávající formát zvaný Datové Distribuční rozhraní, který je založen na XML a popisu událostí pomocí ALERT-C kódů. 

  3. Registrace poskytovatele, přidání zdrojů k odběru, registrace odběratele...