Typy informací v Registru

Účelem Registru je poskytnout úplnou informaci pro zřízení odběru dopravní informace včetně související implementace odběru a importu.

Obrázek níže ukazuje, z jakých stavebních kamenů se tato informace v Registru sestavuje.

Registr informace strukturuje tak, aby se předešlo zbytečným redundancím a současně se usnadnilo opakované použití formátů, protokolů, celých typů zdrojů dopravních informací a procesů zřízení odběru.

Specifikace formátu

Specifikace formátu obsahuje:

 • Popis účelu formátu a jeho obecné koncepce
 • Vzorky dat
 • Schémata (např. W3C XML Schéma, JSON Schéma atp.)

Specifikace formátu by měla postačit k tomu, aby odběratel implementoval import přijatých dat do vlastního informačního systému.

Specifikace protokolu

Specifikace protokolu přesně popisuje technické provedení přenosu informací k odběrateli. Tato specifikace by měla plně postačit k implementaci samotného odběru.

Specifikace typu zdroje dopravních informací

Více zdrojů může sdílet použité formáty a protokoly, ale současně se mohou lišit v konkrétních parametrech (pokryté oblasti, url přístupového bodu, frekvence aktualizace, poskytovatel atp.).

Proto je zaveden koncept tzv. typu zdroje dopravních informací, který abstrahuje od proměnlivých charakteristik a popisuje je formou tzv. formálních parametrů.

Společně užívané formáty a protokoly pak lze jednotně popsat na jediném místě, případně se při popisu odvolat na skutečné hodnoty formálních parametrů.

Specifikace typu zdroje dopravních informací uvádí zejména:

 • textový popis poskytovaných informací a jejich základních koncepcí,
 • odkazuje na jeden nebo více použitých formátů (jeden zdroj může např. vyžadovat jeden formát pro popis míst měření a druhý formát pro poskytování samotných naměřených hodnot),
 • odkazuje na jeden nebo více použitých protokolů,
 • uvádí sadu formálních parametrů, které je nutno pro popisu konkrétního zdroje dopravních informací vyjádřit hodnotou.

Specifikace procesu zřízení odběru

Postup zřízení odběru popisuje kroky, vedoucí ke zřízení a zahájení odběru dopravních informací.

Tento postup se může případně odvolávat na konkrétní hodnoty vyplývající z kontextu daného zdroje dopravních informací, jako jsou přístupová místa, správce odběru nebo zodpovědná osoba poskytovatele.

Proces zřízení odběru je vždy specifický pro daného poskytovatele.

Specifikace konkrétního zdroje dopravních informací

Kompletní určení zdroje dopravních informací uvádí:

 • odkaz na konkrétní typ zdroje dopravních informací,
 • skutečné hodnoty parametrů typu zdroje dopravních informací,
 • stav implementace daného zdroje, např. zda je v testovacím či provozním režimu, kdy se předpokládají změny implementace atp,
 • identitu poskytovatele,
 • volitelně také odkaz na správce zdroje dopravních informací,
 • odkaz na proces zřízení odběru.