Poskytovatel: NDIC

uri x-provider:cz-ndic

NDIC - Národní dopravní informační centrum

Nabízené zdroje dopravních informací

Název Status Popis
DDR XML - Běžné dopravní informace provozní Běžné dopravní informace (nehody, uzavírky, práce na silnici...), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro běžné dopravní informace.
DDR XML - Stupně provozu provozní Stupně provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro běžné dopravní informace.
DDR XML - Zimní sjízdnost provozní Zimní sjízdnost, na území celé ČR v oblastech spravovaných ŘSD, poskytovaná NDIC ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro zimní zpravodajství. Není poskytováno mimo zimní sezónu.
DATEX II Situation Publication - Běžné dopravní informace provozní Běžné dopravní informace obecného charakteru (nehody atp.), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu běžné dopravní informace formátu DATEX II.
DATEX II Situation Publication - Uzavírky a omezení provozní Plánované uzavírky a omezení provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu dopravní omezení formátu DATEX II.
DATEX II Situation Publication - Počasí provozní Informace o počasí a sjízdnosti komunikací, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu počasí formátu DATEX II.
DATEX II Elaborated Data Publication - Hustota provozu provozní Hustota provozu (ve významu stupňů provozu, resp. stavu dopravní situace) na sadě předefinovaných poloh, na území celé ČR, poskytovaná NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu hustoty provozu formátu DATEX II.
DATEX II Elaborated Data Publication - Dojezdové doby provozní Dojezdové doby osobních a dodávkových vozidel na sadě předefinovaných poloh, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu dojezdových dob formátu DATEX II.
DATEX II Predefined Location Publication - Sada předdefinovaných poloh provozní Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.), na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.

Procesy zřízení odběru

Proces může být také upřesněn na úrovni zdroje dopravních informací.

Zřízení odběru zdarma se standardizovanou smlouvou

Podpis standardizované smlouvy o bezplatném odběru, její zaslání poštou a zahájení odběru.

Proces zřízení odběru probíhá v těchto krocích:

  • Zájemce si stáhne typovou smlouvu.
  • Zájemce smlouvu
    • doplní o své identifikační údaje,
    • podepíše,
    • odešle na adresu uvedenou ve smlouvě.
  • Poskytovatel přijatou smlouvu podepíše a pošle zpět.
  • Zájemce kontaktuje správce zdroje informací a zřídí samotný odběr.

Kontaktní osoby

Jednotlivé zdroje dopravních informací mohu uvádět další (zde neuvedené) správce odběru z daného zdroje.

Jméno Ctirad Weissmann
Ve věcech Vedoucí oddělení poskytování dopravních informací
Pozice vedoucí oddělení
Tel +420-596663578
Mobil +420-602589861
Adresa Slovenská 1142/7, CZ-70200 OSTRAVA
Jméno Pavel Topinka
Ve věcech Správce konfigurace odběrů
Pozice správce aplikací
Tel +420 531 022 128
Mobil +420 732 905 516
Adresa Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, Czech Republic