Zdroj: ALERT-C lokační tabulky

Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události. Tabulky jsou na vyžádání poskytované NDIC.

Parametry zdroje

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_location-tables
poskytovatel NDIC
status provozní 1
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru ALERT-C lokačních tabulek
region CZ

Použité formáty

Název uri
ALERT-C lokační tabulky x-format:cz-ndic_location-tables-v1.0

Použité protokoly

Název uri
Distribuce na vyžádání x-protocol:cz-ndic_pull-v1.0

  1. Od 12/2017 nasazená verze 7.0, CC 2, LTN 25, více informací u poskytovatele.