Typ zdroje: DATEX II Predefined Location Publication - Sada předdefinovaných poloh

uri x-sourcetype:cz-ndic_d2-predefined-location-set_pull

Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.) poskytované, na vyžádání, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.

Typ zdroje popisuje obecné charakteristiky možného zdroje, není ale samotným zdrojem. Pro odběr popisovaných informací musí být použit nějaký zdroj, který daný typ zdroje používá.

Formální parametry

Formální parametry typu zdroje definují typy vlastností, nikoliv jejich samotné hodnoty. Hodnoty přiřadí parametrům až zdroj informací, který se bude odkazovat na tento typ zdroje.

Název Typ Příklad Popis
Region string CZ Název pokryté oblasti

Použité formáty

Název uri
DATEX II Predefined Location Publication - Sada předdefinovaných poloh x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.0

Použité protokoly

Název uri
HTTP PUSH v okamžiku změny x-protocol:cz-ndic_push-v1.0