Typ zdroje: DATEX II Elaborated Data Publication - Dojezdové doby

uri x-sourcetype:cz-ndic_d2-travel-time_push

Dojezdové doby osobních a dodávkových vozidel na sadě předefinovaných poloh , na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu dojezdových dob formátu DATEX II.

Typ zdroje popisuje obecné charakteristiky možného zdroje, není ale samotným zdrojem. Pro odběr popisovaných informací musí být použit nějaký zdroj, který daný typ zdroje používá.

Formální parametry

Formální parametry typu zdroje definují typy vlastností, nikoliv jejich samotné hodnoty. Hodnoty přiřadí parametrům až zdroj informací, který se bude odkazovat na tento typ zdroje.

Název Typ Příklad Popis
Region string CZ Název pokryté oblasti

Použité formáty

Název uri
DATEX II Elaborated Data Publication - Dojezdové doby x-format:cz-ndic_d2-travel-time-v1.0

Použité protokoly

Název uri
HTTP PUSH v okamžiku změny x-protocol:cz-ndic_push-v1.0