Typ zdroje: DATEX II Situation Publication - Počasí

uri x-sourcetype:cz-ndic_d2-weather_push

Informace o počasí a sjízdnosti komunikací poskytované, ve chvíli jejich vzniku, v profilu počasí formátu DATEX II.

Typ zdroje popisuje obecné charakteristiky možného zdroje, není ale samotným zdrojem. Pro odběr popisovaných informací musí být použit nějaký zdroj, který daný typ zdroje používá.

Formální parametry

Formální parametry typu zdroje definují typy vlastností, nikoliv jejich samotné hodnoty. Hodnoty přiřadí parametrům až zdroj informací, který se bude odkazovat na tento typ zdroje.

Název Typ Příklad Popis
Region string CZ Název pokryté oblasti

Použité formáty

Název uri
DATEX II Situation Publication - Počasí x-format:cz-ndic_d2-weather-v1.0

Použité protokoly

Název uri
HTTP PUSH v okamžiku změny x-protocol:cz-ndic_push-v1.0