Typ zdroje: DDR XML - Stupně provozu

uri x-sourcetype:cz-ndic_ddr-levels_push

Stupně provozu, vyjádřené formou ALERT-C kódů, poskytované ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro běžné dopravní informace.

Typ zdroje popisuje obecné charakteristiky možného zdroje, není ale samotným zdrojem. Pro odběr popisovaných informací musí být použit nějaký zdroj, který daný typ zdroje používá.

Formální parametry

Formální parametry typu zdroje definují typy vlastností, nikoliv jejich samotné hodnoty. Hodnoty přiřadí parametrům až zdroj informací, který se bude odkazovat na tento typ zdroje.

Název Typ Příklad Popis
Region string CZ Název pokryté oblasti

Použité formáty

Název uri
DDR XML - Běžné dopravní informace a stupně provozu x-format:cz-ndic_ddr-common-v3.2.5

Použité protokoly

Název uri
HTTP PUSH v okamžiku změny x-protocol:cz-ndic_push-v1.0