Typ zdroje: DDR XML - Zimní zpravodajství

uri x-sourcetype:cz-ndic_ddr-winter_push

Meteorologické zpravodajství z oblasti zimní údržby (sjízdnost komunikací, atp.), poskytované ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro zimní zpravodajství.

Typ zdroje popisuje obecné charakteristiky možného zdroje, není ale samotným zdrojem. Pro odběr popisovaných informací musí být použit nějaký zdroj, který daný typ zdroje používá.

Formální parametry

Formální parametry typu zdroje definují typy vlastností, nikoliv jejich samotné hodnoty. Hodnoty přiřadí parametrům až zdroj informací, který se bude odkazovat na tento typ zdroje.

Název Typ Příklad Popis
Region string CZ Název pokryté oblasti

Použité formáty

Název uri
DDR XML - Zimní zpravodajství x-format:cz-ndic_ddr-winter-v3.2.5

Použité protokoly

Název uri
HTTP PUSH v okamžiku změny x-protocol:cz-ndic_push-v1.0