Protokol: NDIC HTTP odesílání všech změn při výskytu

uri:cz-ndic_push-v1.0
protocol:1.0
specification:1.0.1
author:Jan Vlčinský
date:2016-05-24
contact:http://portal.dopravniinfo.cz
organization:NDIC

Tento dokument popisuje protokol, používaný pro zasílání dat poskytovatelem odběrateli ve chvíli výskytu změny. Protokol používá HTTP POST.

Tento protokol je užíván v NDIC k zasílání aktualizací dat ve formátu DDR, může však být použit jakýmkoliv jiným subjektev k zasílání jakýcholiv dat v libovolném formátu.

V tomto dokumentu se pro protokol používá zkrácený zázev PUSH.