Kontaktní informace

ve věcech Žádost o zařazení do registru dopravních informací
jméno Filip Týc
pozice Vedoucí odboru Silniční databanky a NDIC na ŘSD
tel +420-241084284
email filip.tyc@rsd.cz
ve věcech Technická podpora a připomínky k realizaci registru
jméno Petr Bureš
pozice Správce technického řešení registru dopravních informací
tel +420-777131603
email petr.bures@tamtamresearch.com