Registrace nového datového zdroje a poskytovatele

Dle Zákona o pozemních komunikacích § 39a jsou poskytovatelé služeb ITS povinni při poskytování této služby užívat pouze součásti inteligentního dopravního systému, které odpovídají specifikacím stanoveným Evropskou komisí a uveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie (viz Směrnice o ITS 2010/40/EU), a poskytovat služby inteligentního dopravního systému způsobem odpovídajícím těmto specifikacím.

Mezi tyto požadavky patří také zveřejnění poskytovaných dat a služeb v národním přístupovém místě (tedy v tomto registru).

Popis procesu registrace

Pro registraci datového zdroje / služby je nezbytné vyplnit formulář s informacemi o dané službě a společně s dalšími povinnými soubory jej zaslat emailem provozovateli registru dopravních informací na adresu mobilitydata@rsd.cz. Prosím postupujte následovně:

  • stáhněte si prázdný formulář, ten vyplňte podle instrukcí ve formuláři. Podrobný návod k jednotlivým položkám, vytvořený projektem EU-EIP project, je k dispozici zde
  • vyplňte formulář (minimálně všechny povinné položky) v alespoň jedné jazykové verzi (cz/en)
  • přiložte povinné a volitelné soubory
  • výše uvedené zašlete na adresu mobilitydata@rsd.cz, po jejich zpracování se Vám ozvou zaměstnanci registru a domluví další případné podrobnosti.
  • po vyjasnění všech podrobností budou Vámi poskytnuté údaje zveřejněny v registru.

Pro každou poskytovanou službu / datový zdroj je zapotřebí dodat samostatnou dokumentaci (dle obsahu uvedeného výše).

Soubory pro stažení

Popis Soubor
Formulář pro zápis metadat metadata-form-nap-cz.xlsx
Podrobný popis jednotlivých metadat (en) EU-EIP_Coord.MetadataCatalogue_v2.0_191115.pdf
Prohlášení o shodě s Aktem SRTI UniformDeclarationofCompliancePriorityActionC_v1.2-1Feb2017.zip
Prohlášení o shodě s Aktem RTTI UniformDeclarationsofCompliancePriorityActionB_9Feb2018.zip
Prohlášení o shodě s Aktem SSTP ModelDeclarationofCompliancePriorityActionE_(truck_parking).zip