Stav implementace Registru a historie změn

Registr dopravních informací (NAP) je provozován ŘSD ČR. Uvádí zdroje poskytované na území Česka zejména NDIC. Způsob registrace nových zdrojů je manuální.

Poslední verze meta dat 2022-09-27
Jazykové verze registru cs en

Tabulka níže uvádí klíčové změny jednotlivých verzí Registru.

Verze Datum Typ1 Popis
1.12 2022-09-27 C Dodání zdroje LOD - Dopravní informace souvisící s bezpečností silničního provozu pomocí SPARQL (x-source:cz-ndic_lod-srti-sparql) poskytujícího SRTI ve formě otevřených propojených dat.
1.11 2022-02-22 C Dodání zdroje NDIC FCD v2 (DATEX II a DDR) poskytujícího odděleně informace pro nákladní a osobní vozidla.
1.10 2022-02-21 C Aktualizace protokolů u zdrojů NDIC, tak aby odpovídaly nově nasazeným způsobům poskytování (PULL i PUSH) v rámci zprovoznění registru odběrů.
1.9 2022-02-11 C Doplnění dynamických zdrojů typu snímek (x-source:cz-ndic_d2-common-pull, x-source:cz-ndic_ddr-common-pull), nového popisu protokolu pull (x-protocol:cz-ndic_pull-v1.1), statických zdrojů k dynamickým publikacím (x-source:cz-ndic_d2-pls-weather, x-source:cz-ndic_d2-pls-traffic-status, x-source:cz-ndic_d2-pls-traffic-status, x-source:cz-ndic_d2-pls-fcd), aktualizace odkazu na zdroje lokačních tabulek a nově přidané zdroje stávajících dynamických publikací, odstranění generického statického zdroje a nepoužívaného zdroje cestovních časů (cz-ndic_d2-predefined-location-set and cz-ndic_d2-travel-time).
1.8 2022-02-10 C+S Doplnění zdrojů pro publikaci statických informací o odpočívkách (dříve publikované prostřednictvím evropského datového portálu). Doplnění možnosti více API ke zdroji a slovního popisu poslední aktualizace dat.
1.7 2022-02-01 C+S Doplnění zdrojů pro publikaci proměnného dopravního značení (dynamický a statický) a doplnění metadat o specifikaci modelu dat, zkrácení dlouhých názvů zdrojů dat typu DATEX II.
1.6.3 2021-09-23 C Aktualizace terminologie TMC lokačních tabulek, včetně licenčních podmínek.
1.6.2 2021-08-08 C Aktualizace licenčních podmínek NDIC a stavu přístupového bodu NDIC.
1.6.1 2021-06-09 C Změna uri zdroje TMC Lokační tabulky.
1.6 2021-01-29 C Doplnění podmínek pro registraci nového datového zdroje a poskytovatele v NAP.
1.5 2020-10-20 C Doplnění zdroje TMC lokační tabulka a aktualizace procesu odběru.
1.4 2020-07-20 C+S Doplnění metadat registru a metadat zdrojů podle koordinovaného katalogu metadat SPA CMC 2019.
1.3 2020-07-15 C Publikace nových podmínek použití pro data z NDIC a kontaktů na správce registru.
1.2 2017-07-13 S Vytvoření vazby dynamických zdrojů na statické. Zjednodušení vizualizace zdrojů, odebrání formátů a protokolů z levého menu.
1.1 2017-07-05 C Doplnění TMC lokační tabulky and FCD zdroje.
1.0 2015-06-15 C+S První implementace registru se zdroji NDIC.

  1. C = obsahová změna, S = strukturní změna.