Typy informací v Registru

Účelem Registru je poskytnout úplnou informaci pro zřízení odběru dopravní informace včetně související implementace odběru a importu.

Specifikace formátu

Specifikace formátu obsahuje:

 • Popis účelu formátu a jeho obecné koncepce
 • Vzorky dat
 • Schémata (např. W3C XML Schéma, JSON Schéma atp.)

Specifikace formátu by měla postačit k tomu, aby odběratel implementoval import dat do vlastního informačního systému.

Specifikace protokolu

Specifikace protokolu přesně popisuje technické provedení přenosu informací k odběrateli. Tato specifikace by měla plně postačit k implementaci samotného odběru.

Specifikace procesu zřízení odběru

Postup zřízení odběru popisuje kroky, vedoucí ke zřízení a zahájení odběru dopravních informací.

Tento postup se může případně odvolávat na konkrétní hodnoty vyplývající z kontextu daného zdroje dopravních informací, jako jsou přístupová místa, správce odběru nebo zodpovědná osoba poskytovatele.

Proces zřízení odběru je vždy specifický pro daného poskytovatele.

Specifikace zdroje dopravních informací

 • textový popis poskytovaných informací a jejich základních koncepcí,
 • odkazuje na jeden nebo více použitých formátů (jeden zdroj může např. vyžadovat jeden formát pro popis míst měření a druhý formát pro poskytování samotných naměřených hodnot),
 • odkazuje na jeden nebo více použitých protokolů,
 • hodnoty specifických parametrů zdroje,
 • stav implementace daného zdroje, např. zda je v testovacím či provozním režimu, kdy se předpokládají změny implementace atp,
 • identitu poskytovatele,
 • volitelně také odkaz na správce zdroje dopravních informací,
 • odkaz na proces zřízení odběru (pokud se liší pro daný zdroj).