Systémy a účastníci poskytování dopravních informací

Proces výměny dopravních informací zahrnuje řadu systémů, účastníků a procesů, které jsou zde popsány, abychom lépe pochopili kontext Registru dopravních informací.

Zdroje a jejich přístupové body

Zdroj dopravních informací je schopen popsat určitý typ dopravní informace, např. nehody, uzavírky, data z meteohlásek atp. a je dostupný k odběru.

Tyto informace jsou poskytovány přes tzv. přístupové body (také distribuční rozhraní), což je často např. url, na který může odběratel zaslat HTTP požadavek a danou informaci získat v odpovědi. Může jít ale i o systém, který naopak informace aktivně odesílá např. na url odběratele (tzv. PUSH).

Poskytovatel a jeho zástupci

Jeden nebo více zdrojů dopravních informací a souvisejících přístupových bodů je provozováno konkrétním poskytovatelem dopravních informací.

Každý ze zdrojů dopravních informací může být spravován pověřeným správcem zdroje dopravních informací, se kterým se řeší zřízení konkrétních odběrů, případně se s ním řeší související technické problémy. Řešení případných problémů lze eskalovat na zodpovědnou osobu poskytovatele.

Systémy a účastníci poskytování dopravních informací

Národní registr dopravních informací (tyto stránky)

Národní registr dopravních informací poskytuje informace, potřebné ke zřízení odběru dopravních informací. Jde zejména o přehled poskytovatelů, jejich zdrojů dopravních informací, včetně technického popisu formátů a protokolu výměny, a v neposlední řadě i informace, s kým a jak odběr informací sjednat.

Odběratel

Zástupce odběratele v registru najde potřebné informace a využije je při:

  • zhodnocení vhodnosti konkrétních zdrojů dopravních informací;
  • sjednání odběru dopravních informací;
  • implementaci odběru dopravních informací;
  • implementaci importu přijatých informací do vlastního informačního systému.