Seznam formátů

Formát definuje určité datové struktury. K popisu může použít schémata, příklady dat a souvisejícího popis. Formát však nepopisuje způsob výměny.

Název uri
DDR - Běžné dopravní informace a stupně provozu x-format:cz-ndic_ddr-common-v3.2.5
DDR - Zimní zpravodajství x-format:cz-ndic_ddr-winter-v3.2.5
DATEX II Situation Publication - Běžné dopravní informace x-format:cz-ndic_d2-common-v1.1
DATEX II Situation Publication - Uzavírky a omezení x-format:cz-ndic_d2-restrictions-v1.1
DATEX II Situation Publication - Počasí x-format:cz-ndic_d2-weather-v1.1
DATEX II Elaborated Data Publication - Hustota provozu x-format:cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1
DATEX II Elaborated Data Publication - Dojezdové doby x-format:cz-ndic_d2-travel-time-v1.1
DATEX II Elaborated Data Publication - FCD data x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.0
DATEX II Elaborated Data Publication - FCD data x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.1
DDR - FCD Data x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v1.0
DDR - FCD Data x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v1.1
DDR - FCD Data x-format:cz-ndic_ddr-fcd-v2.0
DATEX II Predefined Location Publication - Předdefinované polohy x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1
TMC lokační tabulka x-format:tisa_tmc-location-table-v2.6
ALERT-C zpráva x-format:rds-tmc-format
DATEX II VMS Publication – Proměnné dopravní značení x-format:cz-ndic_d2-vms-v1.0
DATEX II VMS Table Publication – Proměnné dopravní značení x-format:cz-ndic_d2-vms-table-v1.0
DATEX II Parking Table Publication – Tabulka parkovišť nákladních vozidel x-format:cz-ndic_d2-itp-table-v1.0
DATEX II Parking Situation Publication – Situace na parkovištích nákladních vozidel x-format:cz-ndic_d2-itp-situation-v1.0
RDF - Dopravní informace souvisící s bezpečností silničního provozu x-format:cz-ndic_lod-srti-sparql-v1.0