Formát: DATEX II Parking Table Publication – Tabulka parkovišť nákladních vozidel

Profil odvozený z DATEX II v2.3 Parking Table Publication používaný pro informování dlouhodobě neměnném stavu (statických) informací o parkovištích, jejich uspořádání včetně individuálních parkovacích míst, vybavení a poskytovaných službách.

Součástí dokumentace formátu je i podrobně zpracovaný příklad jedné odpočívky jako samostatný dokument (v zip souboru).

Obecné parametry

Parametr 1 Hodnota
uri x-format:cz-ndic_d2-itp-table-v1.0
status verze: v1.0, datum: 2022-02-19
kódování UTF-8
syntaxe XML
gramatika XSD
model DATEX II
popis modelu DATEX II v2.3/ParkingTablePublication

Publikace dokumentace formátu

Níže uvedená dokumentace obsahuje koncepční popis publikovaných informací, informaci o používaných metodách popisu polohy, například W3C XML Schéma formátu a vzorky dat - v zip souboru.

Formát Jazyk Soubor
html cs cz-ndic_d2-itp-table-v1.0-cs-html/index.html
pdf cs cz-ndic_d2-itp-table-v1.0-cs.pdf
zip en-cs cz-ndic_d2-itp-table-v1.0-en-cs.zip

  1. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.