Formát: DATEX II Predefined Location Publication - Předdefinované polohy

Profil odvozený z DATEX II Predefined Location Publication používaný pro publikaci předdefinovaných poloh, které jsou využívány pro publikace stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.).

Obecné parametry

Parametr 1 Hodnota
uri x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1
status verze: v1.1, datum: 2018-01-01
kódování UTF-8
syntaxe XML
gramatika XSD
model DATEX II
popis modelu DATEX II v2.3/PredefinedLocationsPublication

Publikace dokumentace formátu

Níže uvedená dokumentace obsahuje koncepční popis publikovaných informací, informaci o používaných metodách popisu polohy, například W3C XML Schéma formátu a vzorky dat - v zip souboru.

Formát Jazyk Soubor
html cs cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1-cs-html/index.html
html en cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1-en-html/index.html
pdf cs cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1-cs.pdf
pdf en cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1-en.pdf
zip en-cs cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1-en-cs.zip

  1. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.