Formát: RDF - Dopravní informace souvisící s bezpečností silničního provozu

Ontologický model dopravní situace odvozený z DATEX II v3.3 Publikace Situace použitý pro poskytování dopravních informací souvisících s bezpečností silničního provozu. Data jsou uložena jako tzv. RDF triplety podle zásad otevřených propojených dat. Data uložená v databázi RDF záznamů jsou ohraničena schématem SHACL.

Pro usnadnění použití dotazů je vhodné znát slovníky / použitou ontologii:

Podrobná dokumentace formátu je dostupná na https://lod.tamtamresearch.com/docs/

Obecné parametry

Parametr 1 Hodnota
uri x-format:cz-ndic_lod-srti-sparql-v1.0
status verze: v1.0, datum: 2022-07-01
kódování UTF-8
syntaxe RDF
gramatika SHACL
model DATEX II/SRTI
popis modelu DATEX II v3.3/SitationPublication

Publikace dokumentace formátu

Níže uvedená dokumentace obsahuje koncepční popis publikovaných informací, informaci o používaných metodách popisu polohy, například W3C XML Schéma formátu a vzorky dat - v zip souboru.

Formát Soubor
zip cz-ndic_lod-srti-sparql-v1.0-en-cs.zip

  1. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.