Formát: TMC lokační tabulka

Zjednodušený popis silniční sítě, dle normy ČSN EN 14819-3, sestávající se z vzájemně logicky provázaných prvků reprezentovaných uzly či jinými významnými body silniční sítě, úseky silniční sítě a oblastmi. Těmto prvkům jsou v lokační tabulce přiděleny jednoznačné identifikátory, které jsou následně používány při popisování polohy dopravní události. Jak poskytovatel, tak odběratel musí disponovat těmito tabulkami, aby mohl přijaté dopravní informaci přiřadit její polohu. Přiložený dokument popisuje výměnný formát specifikovaný organizací TISA.

Obecné parametry

Parametr 1 Hodnota
uri x-format:tisa_tmc-location-table-v2.6
status verze: v2.6, datum: 2016-12-08
kódování UTF-8
syntaxe CSV
gramatika other
model EN ISO 14819-3

Publikace dokumentace formátu

Níže uvedená dokumentace obsahuje koncepční popis publikovaných informací, informaci o používaných metodách popisu polohy, například W3C XML Schéma formátu a vzorky dat - v zip souboru.

Formát Jazyk Soubor
pdf cs tisa_tmc-location-table-v2.6-cs.pdf
pdf en tisa_tmc-location-table-v2.6-en.pdf

  1. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.