Národní registr dopravních informací České republiky

Národní registr dopravních informací ("Registr") je součástí implementace Národního přístupového místa dle požadavků Nařízení s přenesenou pravomocí1 ke Směrnici o ITS 2010/40/EU.

Tato nařízení stanovují jednotlivým členským zemím EU zřídit a provozovat informační službu (Národní přístupové místo) o všech relevantních poskytovaných dopravních informacích2 na svém území.

Koncept Registru

Národní přístupové místo je implementováno jako Registr (tyto stránky) a distribuční rozhraní jednotlivých poskytovatelů (kde dochází ke skutečnému odběru dopravních informací).

Systémy a účastníci poskytování dopravních informací

Registr slouží tuzemským i zahraničním zájemcům o odběr dopravních informací. Poskytuje zejména přehled poskytovatelů, jejich zdrojů dopravních informací, včetně technického popisu formátů a protokolu výměny, a v neposlední řadě i informace, s kým a jak odběr informací sjednat.

Registr tedy neslouží k přímé výměně dopravních informací, obsahuje zejména:

  • přehled zdrojů informací, které lze odebírat, obsahující kompletní informace ke každému zdroji;
  • seznam poskytovatelů dopravních informací;
  • návod jak sjednat odběr dopravních informací (dle zdroje).

Lepšímu pochopení souvislostí pomohou např.:


  1. Jedná se o Nařízení Komise č. 886/2013 „poskytování informací souvisejících s bezpečností silničního provozu“, Nařízení Komise č. 885/2013 „poskytování informací o parkovacích místech pro nákladní dopravu“ a Nařízení Komise č. 2015/962 „poskytování informací o dopravním provozu v reálném čase“ 

  2. Povinně jde pouze o informace vyjmenované v Nařízeních Komise.