Seznam protokolů

Protokol definuje pravidla a mechanismy pro výměnu dat. Protokol se zabývá procesem výměny, nikoliv přenášeným obsahem.

Název Popis uri
HTTP PUSH v okamžiku změny Odeslání změn (HTTP POST) v okamžiku vzniku na web server odběratele. x-protocol:cz-ndic_push-v1.0
HTTP PUSH v okamžiku změny Odesílání změnových zpráv v okamžiku vzniku na web server odběratele metodou HTTP POST, zabezpečeno pomocí Basic Authentication. Protokol specifikuje stavy při odběru a umožňuje odběrateli volbu komprimační metody, výběr souřadnic a výběr geografické oblasti. x-protocol:cz-ndic_push-v1.1
HTTP PULL na vyžádání Distribuce datové sady (statické datové sady či snímky dopravní situace) na vyžádání odběratelem, metodou HTTP PULL. x-protocol:cz-ndic_pull-v1.0
HTTP PULL na vyžádání Distribuce datové sady (statické datové sady či snímky dopravní situace) na vyžádání odběratelem, metodou HTTP PULL, zabezpečeno pomocí Basic Authentication. Protokol podporuje metodu if-modified-since a etag. x-protocol:cz-ndic_pull-v1.1
Dotazovací rozhraní SPARQL Pro provádění dotazů je nutné znát jazyk SPARQL, který definovala organizace W3C zde. x-protocol:cz-ndic_sparql-v1.0
RDS-TMC vysílání Dopravní informace jsou převedeny do formy UECP příkazů přijaty a odvysílány vysílačem ve formě RDS proudu dat přidruženého k VKV vysílání. Následně přijaty a dekódovány navigačním přístrojem. Vysílání RDS má řadu limitací, zejména velmi nízkou kapacitu, cca 1 zpráva / s vedoucí k praktickému omezení maximálního počtu aktuálních zpráv ve vysílání na cca 300. x-protocol:rds-tmc-protocol