Protokol: Dotazovací rozhraní SPARQL

Pro provádění dotazů je nutné znát jazyk SPARQL, který definovala organizace W3C zde.

Pro usnadnění použití dotazů je vhodné znát použitou ontologii:

Podrobná dokumentace rozhraní SPARQL je dostupná na https://lod.tamtamresearch.com/docs/

Obecné parametry

Parametr 1 Hodnota
uri x-protocol:cz-ndic_sparql-v1.0
status verze: v1.0, datum: 2021-07-01
rozhraní HTTP/HTTPS
metoda SPARQL

Publikace dokumentace protokolu

Níže uvedená dokumentace obsahuje koncepční popis způsobu publikace, včetně popisu implementace a příkladu.

Typ Soubor
pdf cz-ndic_sparql-v1.0-cs.pdf

  1. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.