Poskytovatel: NDIC

NDIC - Národní dopravní informační centrum

uri x-provider:cz-ndic
společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR
oddělení Národní dopravní informační centrum, Odbor silniční databanky a NDIC
adresa Slovenská 1142/7, CZ-70200 OSTRAVA
web http://www.rsd.cz http://www.dopravniinfo.cz

Nabízené zdroje dopravních informací

Dynamické zdroje

Název Status Popis
DDR - Běžné dopravní informace provozní Běžné dopravní informace (nehody, uzavírky, práce na silnici...), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC.
DDR - Běžné dopravní informace (snímek) provozní Běžné dopravní informace (nehody, uzavírky, práce na silnici...), na území celé ČR, poskytované NDIC, na vyžádání jako snímek, ve formátu DDR NDIC.
DDR - FCD data provozní Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DDR NDIC pro FCD data. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
DDR - FCD data v2 provozní Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, rozdělené dle typu vozidla, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DDR NDIC pro FCD data. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
DDR - Stupně provozu provozní Stupně provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro běžné dopravní informace.
DDR - Zimní sjízdnost provozní Zimní sjízdnost, na území celé ČR v oblastech spravovaných ŘSD, poskytovaná NDIC ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro zimní zpravodajství. Není poskytováno mimo zimní sezónu.
DDR - Zimní sjízdnost (snímek) provozní ZZimní sjízdnost, na území celé ČR v oblastech spravovaných ŘSD, poskytované NDIC, na vyžádání jako snímek, ve formátu DDR NDIC pro zimní zpravodajství. Není poskytováno mimo zimní sezónu.
DATEX II - Běžné dopravní informace provozní rtti srti Běžné dopravní informace obecného charakteru (nehody atp.), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu běžné dopravní informace formátu DATEX II.
DATEX II - Běžné dopravní informace (snímek) provozní rtti srti Běžné dopravní informace obecného charakteru (nehody atp.), na území celé ČR, poskytované NDIC, na vyžádání jako snímek, v profilu běžné dopravní informace formátu DATEX II.
LOD - Dopravní informace souvisící s bezpečností silničního provozu pomocí SPARQL testovací provoz srti Dopravní informace související s bezpečností silničního provozu z celé ČR dle Nařízení EK 2013/886 - SRTI. Data jsou podmnožinou zdroje dat DATEX II - Běžné dopravní informace a jsou transformována do formátu otevřených dat, dostupná prostřednictvím rozhraní SPARQL.
DATEX II - Uzavírky a omezení provozní srti Plánované uzavírky a omezení provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu dopravní omezení formátu DATEX II.
DATEX II - Počasí provozní srti rtti Informace o počasí a sjízdnosti komunikací, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu počasí formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
DATEX II - Hustota provozu provozní rtti Hustota provozu (ve významu stupňů provozu, resp. stavu dopravní situace), na území celé ČR, poskytovaná NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu hustoty provozu formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
DATEX II - FCD data provozní rtti Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
DATEX II - FCD data v2 provozní rtti Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, rozdělené dle typu vozidla, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
DATEX II - Proměnné dopravní značení testovací provoz rtti srti sstp Informace zobrazené na proměnném dopravním značení podél pozemních komunikací za účelem poskytování informací a řízení provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DATEX II.

Statické zdroje

Název Status Popis
DATEX II - Počasí (předdefinované polohy) provozní srti Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí Počasí, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.
DATEX II - Hustota provozu (předdefinované polohy) provozní rtti Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí hustota provozu, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.
DATEX II - FCD data (předdefinované polohy) provozní rtti Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí FCD dat, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.
DATEX II - Proměnné dopravní značení (předdefinované polohy) testovací provoz rtti srti sstp Předdefinované polohy a konfigurace proměnného dopravního značení, využívané v dynamiccé publikaci VMS pro informace o aktuálním stavu značení, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, ve formátu DATEX II.
DATEX II - Parkoviště nákladních vozidel (předdefinované polohy) provozní sstp Předdefinované informace o odpočívkách a parkovištích pro nákladní vozidla, využívané v dynamické publikaci inteligentního parkování, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, ve formátu DATEX II.
TMC lokační tabulka v8.0 provozní rtti tisa Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události.
TMC lokační tabulka v9.0 provozní rtti tisa Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události.

Prohlášení o shodě

Vybrané zdroje dopravních informací splňují následující prohlášení o shodě.

Značka Popis Soubor
rtti Prohlášení o shodě s Nařízením Komise č. 2015/962 „poskytování informací o dopravním provozu v reálném čase“ cz-ndic_DoC-2015-962_RTTI_RO-en.pdf
srti Prohlášení o shodě s Nařízením Komise č. 886/2013 „poskytování informací souvisejících s bezpečností silničního provozu“ cz-ndic_DoC-2013-886_SRTI-en.pdf
tisa Certifikát shody TMC Lokační tabulky se specifikací "EN 14819-3/TISA-SP08001". cz-ndic-tmc-certificate_2019_037_CZ-en.pdf

Procesy zřízení odběru

Proces může být také upřesněn na úrovni zdroje dopravních informací.

Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Proces zřízení odběru probíhá v těchto krocích (viz také zde):

  • Odběratel posoudí vhodnost dopravních informací zde na stránkách registru a připraví se technicky k jejich odběru.
  • Odběratel se přihlásí do registru odběrů https://mobilitydata.rsd.cz. Zde může odběratel vytvářet žádosti o odběry dat.
  • Odběratel musí vyplnit podmínky použití dopravních informací. Podepsané a naskenované podmínky zašle na emailovou adresu poskytovatele mobilitydata@rsd.cz. Pro vyplnění podmínek použije odběratel stejné údaje, jako při prvním přihlášení do registru odběrů.
  • Po akceptaci podmínek použití poskytovatelem může odběratel nastavovat odběry dat a odebírat data, ke kterým má udělený přístup.
Název Formát Soubor
Podmínky bezplatného použití dopravních informací docx cz-ndic_terms-of-use_traffic-information_v1.0.2-cs.docx

Bezplatné zřízení odběru TMC lokační tabulky

Proces zřízení odběru probíhá v těchto krocích (viz také zde):

  • Odběratel se přihlásí do registru odběrů https://mobilitydata.rsd.cz. Zde může odběratel vytvářet žádosti o odběry dat.
  • Odběratel musí vyplnit podmínky použití TMC lokační tabulky a objednávkový formulář (formulář je přílohou podmínek). Podepsané a naskenované podmínky zašle společně s formulářem na emailovou adresu poskytovatele mobilitydata@rsd.cz. Pro vyplnění podmínek použije odběratel stejné údaje, jako při prvním přihlášení do registru odběrů.
  • Po akceptaci podmínek použití poskytovatelem může odběratel zahájit odběr TMC lokačních tabulek.
Název Formát Soubor
Podmínky bezplatného použití TMC lokační tabulky ČR včetně objednávkového formuláře docx cz-ndic_terms-of-use_tmc-location-table_v1.0.4-cs.docx

Přístupové body

Jednotlivé zdroje dopravních informací jsou přístupné prostřednictvím datových rozhraní.

ve věcech Zřízení odběru dopravních informací
web https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)
ve věcech Prohlížení dopravních informací
web https://dopravniinfo.cz
poznámka Mapový webový portál NDIC se událostmi v dopravě včetně informací o hustotě provozu, kamerách a portálech s dopravními informacemi. Poslední aktualizace 05/2021.
stav v provozu
ve věcech Obecné informace o NDIC
web https://dopravniinfo.cz/information
poznámka Webová stránka s obecnými informacemi o NDIC.
stav v provozu

Kontakty

Jednotlivé zdroje dopravních informací mohu uvádět další (zde neuvedené) kontakty.

ve věcech Informace o poskytovaných dopravních informacích
jméno Ctirad Weissmann
pozice Vedoucí oddělení poskytování dopravních informací
tel +420-596663578
email ctirad.weissmann@rsd.cz