Seznam zdrojů

Zdroj je reálná služba, umožňující odběr dopravních informací.

Dynamické zdroje

Poskytovatel Název Stav Popis
NDIC DDR - Běžné dopravní informace provozní Běžné dopravní informace (nehody, uzavírky, práce na silnici...), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC.
NDIC DDR - Běžné dopravní informace (snímek) provozní Běžné dopravní informace (nehody, uzavírky, práce na silnici...), na území celé ČR, poskytované NDIC, na vyžádání jako snímek, ve formátu DDR NDIC.
NDIC DDR - FCD data provozní Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DDR NDIC pro FCD data. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
NDIC DDR - FCD data v2 provozní Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, rozdělené dle typu vozidla, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DDR NDIC pro FCD data. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
NDIC DDR - Stupně provozu provozní Stupně provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro běžné dopravní informace.
NDIC DDR - Zimní sjízdnost provozní Zimní sjízdnost, na území celé ČR v oblastech spravovaných ŘSD, poskytovaná NDIC ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC pro zimní zpravodajství. Není poskytováno mimo zimní sezónu.
NDIC DDR - Zimní sjízdnost (snímek) provozní ZZimní sjízdnost, na území celé ČR v oblastech spravovaných ŘSD, poskytované NDIC, na vyžádání jako snímek, ve formátu DDR NDIC pro zimní zpravodajství. Není poskytováno mimo zimní sezónu.
NDIC DATEX II - Běžné dopravní informace provozní rtti srti Běžné dopravní informace obecného charakteru (nehody atp.), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu běžné dopravní informace formátu DATEX II.
NDIC DATEX II - Běžné dopravní informace (snímek) provozní rtti srti Běžné dopravní informace obecného charakteru (nehody atp.), na území celé ČR, poskytované NDIC, na vyžádání jako snímek, v profilu běžné dopravní informace formátu DATEX II.
NDIC LOD - Dopravní informace souvisící s bezpečností silničního provozu pomocí SPARQL testovací provoz srti Dopravní informace související s bezpečností silničního provozu z celé ČR dle Nařízení EK 2013/886 - SRTI. Data jsou podmnožinou zdroje dat DATEX II - Běžné dopravní informace a jsou transformována do formátu otevřených dat, dostupná prostřednictvím rozhraní SPARQL.
NDIC DATEX II - Uzavírky a omezení provozní srti Plánované uzavírky a omezení provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu dopravní omezení formátu DATEX II.
NDIC DATEX II - Počasí provozní srti rtti Informace o počasí a sjízdnosti komunikací, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu počasí formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
NDIC DATEX II - Hustota provozu provozní rtti Hustota provozu (ve významu stupňů provozu, resp. stavu dopravní situace), na území celé ČR, poskytovaná NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu hustoty provozu formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
NDIC DATEX II - FCD data provozní rtti Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
NDIC DATEX II - FCD data v2 provozní rtti Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, rozdělené dle typu vozidla, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.
NDIC DATEX II - Proměnné dopravní značení testovací provoz rtti srti sstp Informace zobrazené na proměnném dopravním značení podél pozemních komunikací za účelem poskytování informací a řízení provozu, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DATEX II.

Statické zdroje

Poskytovatel Název Stav Popis
NDIC DATEX II - Počasí (předdefinované polohy) provozní srti Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí Počasí, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.
NDIC DATEX II - Hustota provozu (předdefinované polohy) provozní rtti Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí hustota provozu, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.
NDIC DATEX II - FCD data (předdefinované polohy) provozní rtti Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí FCD dat, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.
NDIC DATEX II - Proměnné dopravní značení (předdefinované polohy) testovací provoz rtti srti sstp Předdefinované polohy a konfigurace proměnného dopravního značení, využívané v dynamiccé publikaci VMS pro informace o aktuálním stavu značení, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, ve formátu DATEX II.
NDIC DATEX II - Parkoviště nákladních vozidel (předdefinované polohy) provozní sstp Předdefinované informace o odpočívkách a parkovištích pro nákladní vozidla, využívané v dynamické publikaci inteligentního parkování, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, ve formátu DATEX II.
NDIC TMC lokační tabulka v8.0 provozní rtti tisa Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události.
NDIC TMC lokační tabulka v9.0 provozní rtti tisa Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události.