Zdroj: DATEX II - FCD data v2

Dojezdové doby, rychlosti dopravního proudu, stavy dopravy, zpoždění, kolony včetně údajů o kvalitě vzorku, rozdělené dle typu vozidla, generované systémem FCD na území celé ČR, poskytované NDIC ve formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.

Datový zdroj se liší od verze 1 (zde) právě rozlišením informací podle typu vozidla.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_d2-fcd-v2
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2022-02-01
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Real-time traffic data
podrobný typ dat Speed Location and length of queues Travel times
jazyk datové sady cs

Související polohové zdroje

Parametr Hodnota
související zdroje DATEX II - FCD data (předdefinované polohy); uri:x-source:cz-ndic_d2-pls-fcd

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads
módy přepravy car truck motorcycle bus

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát DATEX II Elaborated Data Publication - FCD data, uri:x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.1
protokol HTTP PUSH v okamžiku změny, uri:x-protocol:cz-ndic_push-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace up to 5min
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace
související Nařízení a prohlášení o shodě rtti

  1. Od 2/2022 v testovacím módu. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.