Zdroj: DATEX II - Parkoviště nákladních vozidel (předdefinované polohy)

Předdefinované informace o odpočívkách a parkovištích pro nákladní vozidla, využívané v dynamické publikaci inteligentního parkování, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, ve formátu DATEX II.

Datový zdroj popisuje základní charakteristiky parkovišť, vybavení a poskytované služby, uspořádání odpočívky, adresu a polohu, včetně informací o individuálních parkovacích místech.

Polohy odpočívek včetně poloh jednotlivých parkovacích míst jsou také dostupné na geoportálu ŘSD a celkové informace včetně služeb ve webové aplikaci ŘSD.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_d2-itp-table
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2016-08-16, poslední aktualizace: první verze (2016)
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Parking and rest area information
podrobný typ dat Truck Parking - Location and conditions of parking places and service areas
jazyk datové sady cs

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network
módy přepravy truck

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)
Parametr Hodnota
přístup / API https://data.europa.eu/data/datasets/etpa
poznámka Datový portál EU, část s informacemi o odpočívkách (etpa).
stav v provozu

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát DATEX II Parking Table Publication – Tabulka parkovišť nákladních vozidel, uri:x-format:cz-ndic_d2-itp-table-v1.0
protokol HTTP PULL na vyžádání, uri:x-protocol:cz-ndic_pull-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace Less frequent than yearly
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace
související Nařízení a prohlášení o shodě sstp

  1. Od 07/2016 dostupné v evropském portálu, od 02/2022 dostupné v registru. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.