Zdroj: DATEX II - Hustota provozu (předdefinované polohy)

Předdefinované polohy, které jsou využívány v publikacích stavových událostí hustota provozu, na území celé ČR, na vyžádání poskytované NDIC, v profilu předdefinovaných poloh formátu DATEX II.

Datový zdroj popisuje polohu sledovaných úseků pro vyhodnocování hustoty provozu, ty jsou v místech úsekových měření a strategických detektorů dopravních parametrů. Popis polohy je uveden v TMC, OpenLR, poloha podle komunikace a vlastní extenze pro Global Network.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_d2-pls-traffic-status
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2018-01-01
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Static road network data
podrobný typ dat Junctions Road classification
jazyk datové sady cs

Související polohové zdroje

Parametr Hodnota
související zdroje TMC lokační tabulka v9.0; uri:x-source:cz-ndic_tmc-location-table-v9.0

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads
módy přepravy car truck motorcycle bus

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát DATEX II Predefined Location Publication - Předdefinované polohy, uri:x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1
protokol HTTP PULL na vyžádání, uri:x-protocol:cz-ndic_pull-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace Less frequent than yearly
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace
související Nařízení a prohlášení o shodě rtti

  1. Od 12/2021 změna lokační tabulky na verzi 9.0, od 1/2022 zpětně kompatibilní rozšíření funkcionality protokolu poskytování. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.