Zdroj: DATEX II - Hustota provozu

Hustota provozu (ve významu stupňů provozu, resp. stavu dopravní situace), na území celé ČR, poskytovaná NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu hustoty provozu formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_d2-traffic-status
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2018-01-01
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Real-time traffic data
podrobný typ dat Traffic volume
jazyk datové sady cs

Související polohové zdroje

Parametr Hodnota
související zdroje DATEX II - Hustota provozu (předdefinované polohy); uri:x-source:cz-ndic_d2-pls-traffic-status

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads
módy přepravy car truck motorcycle bus

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát DATEX II Elaborated Data Publication - Hustota provozu, uri:x-format:cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1
protokol HTTP PUSH v okamžiku změny, uri:x-protocol:cz-ndic_push-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace up to 5min
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace
související Nařízení a prohlášení o shodě rtti

  1. Od 1/2018 v provozním módu, od 1/2022 zpětně kompatibilní rozšíření funkcionality protokolu poskytování. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.