Zdroj: DATEX II - Počasí

Informace o počasí a sjízdnosti komunikací, na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, v profilu počasí formátu DATEX II. Popisy polohy jsou odkázány do DATEX II publikace předdefinovaných poloh.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_d2-weather
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2018-01-01
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Unexpected road events and conditions
podrobný typ dat Poor road conditions Weather conditions affecting road surface and visibility
jazyk datové sady cs

Související polohové zdroje

Parametr Hodnota
související zdroje DATEX II - Počasí (předdefinované polohy); uri:x-source:cz-ndic_d2-pls-weather

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads
módy přepravy car truck motorcycle bus

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát DATEX II Situation Publication - Počasí, uri:x-format:cz-ndic_d2-weather-v1.1
protokol HTTP PUSH v okamžiku změny, uri:x-protocol:cz-ndic_push-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace On occurrence
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace
související Nařízení a prohlášení o shodě srti rtti

  1. Od 1/2018 v provozním módu, od 1/2022 zpětně kompatibilní rozšíření funkcionality protokolu poskytování. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.