Zdroj: DDR - Běžné dopravní informace

Běžné dopravní informace (nehody, uzavírky, práce na silnici...), na území celé ČR, poskytované NDIC, ve chvíli jejich vzniku, ve formátu DDR NDIC.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_ddr-common
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2005-01-01
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru dopravních dat

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Road work Unexpected road events and conditions Real-time traffic data
podrobný typ dat Long-term road works Short-term road works Accidents and incidents Poor road conditions Weather conditions affecting road surface and visibility Location and length of queues
jazyk datové sady cs

Související polohové zdroje

Parametr Hodnota
související zdroje TMC lokační tabulka v9.0; uri:x-source:cz-ndic_tmc-location-table-v9.0

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads
módy přepravy car truck motorcycle bus

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát DDR - Běžné dopravní informace a stupně provozu, uri:x-format:cz-ndic_ddr-common-v3.2.5
protokol HTTP PUSH v okamžiku změny, uri:x-protocol:cz-ndic_push-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace On occurrence
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace

  1. Od 12/2021 změna lokační tabulky na verzi 9.0, od 1/2022 zpětně kompatibilní rozšíření funkcionality protokolu poskytování. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP. 

  3. Rozšířený text profilu specifikuje obsah zdroje se zaměřením na různé volby popisu (vzory), které jsou stanoveny v metodice zde