Zdroj: TMC lokační tabulka v8.0

Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události.

Obecné parametry

Parametr Hodnota
uri x-source:cz-ndic_tmc-location-table-v8.0
poskytovatel NDIC
status provozní 1, poskytováno od: 2019-03-19, poskytováno do: 2022-03-19
licence 2 Contract and Free of charge
proces zřízení odběru Bezplatné zřízení odběru TMC lokační tabulky

Obsah zdroje

Parametr 2 Hodnota
typ zdroje data set
kategorie dat Static road network data
podrobný typ dat Junctions Road classification
jazyk datové sady cs

Pokrytí

Parametr 2 Hodnota
území CZ0
síť Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads
módy přepravy car truck motorcycle bus

Přístup a použité formáty a protokoly

Parametr Hodnota
přístup / API https://mobilitydata.rsd.cz
poznámka Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů.
stav v provozu (od 2021/07/01)

Formáty a protokoly

Parametr Hodnota
formát TMC lokační tabulka, uri:x-format:tisa_tmc-location-table-v2.6
protokol HTTP PULL na vyžádání, uri:x-protocol:cz-ndic_pull-v1.1

Informace o kvalitě

Parametr 2 Hodnota
četnost aktualizace Less frequent than yearly
posouzení kvality interní procesy kontroly a křížová verifikace
související Nařízení a prohlášení o shodě rtti tisa

  1. verze 8.0, s parametry CID=11 a TABCD=25, vydáno 19.3.2019. 

  2. Klasifikace informací odpovídá požadavkům mezinárodního koordinovaného katalogu dat CMC dle projektu EU-EUP.